Europejskie Zielone Porozumienie

2019-11-19

Nowa Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas swojej kadencji będzie chciała skupić się na wdrażaniu programu Europejskiego Zielonego Porozumienia. Przewodnicząca postawiła przed Europą ambitny cel, którym jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Jednym z większych wysiłków, jakie będzie trzeba podjąć, aby zrealizować, cel jest realne przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego oraz ustanowienie nowych przepisów dotyczących odpadów i recyklingu. 

Przyszła Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapewnia, że będą wygospodarowane dodatkowe fundusze, których zadaniem będzie wspieranie firm w przejściu na model biznesu opartego na gospodarce obiegu zamkniętego. 

Z własną inicjatywą wyszły rządy krajowe, które zwróciły się do Komisji o przyjęcie nowego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym z ukierunkowanymi działaniami w sektorach przemysłu, które nie były wcześniej omawiane. Branże, które wymienili jako kolejny cel regulacji UE, obejmują przemysł tekstylny, transport, żywność, a także sektor budowlany i rozbiórkowy. 

Więcej: https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/circular-economy-is-number-one-priority-of-european-green-deal/