Co nowego w Polish Circular Hotspot?

2022-02-08

Nowy rok rozpoczął się dla Polish Circular Hotspot pomyślnie: członkowie Hotspotu korzystali z wiedzy na temat gospodarki cyrkularnej podczas debat na Circular Europe Days w Dubaju, do Hotspotu dołączyła grupa SARIA, a firmy włączone w inicjatywę nadal rozwijają zrównoważone modele biznesowe i innowacje.

CIRCULAR EUROPE DAYS W DUBAJU

W połowie stycznia European Circular Economy Stakeholder Platform, działająca na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego koalicja w ramach Komisji Europejskiej, zaprezentuje na arenie międzynarodowej europejskie dobre praktyki gospodarki cyrkularnej podczas Circular Europe Days w Dubaju. Wydarzenie to odbyło się podczas Tygodnia Celów Globalnych Dubai Expo, który zbiegł się z Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju w Abu Dhabi.

W ramach Circular Europe Days odbyło się osiem spotkań w pięciu pawilonach krajowych, w tym polskim. Przez dwa dni rozmawiano o cyrkularnych innowacjach: od budownictwa i infrastruktury, przez zamówienia cyrkularne, po zachęty ekonomiczne i zrównoważone gospodarowanie żywnością w duchu gospodarki obiegu zamkniętego. Członkowie Polish Circular Hotspot mieli okazję nie tylko posłuchać paneli dyskusyjnych, ale też włączyć się w międzynarodowy matchmaking organizowany przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości (EEN).

Instytut INNOWO, jako członek ECESP, reprezentował Polskę w tym wydarzeniu i współorganizował debaty “Przyszłość biogospodarki w kontekście transformacji cyrkularnej” oraz “Cyrkularne systemy podatkowe i zamówienia publiczne, jako wsparcie transformacji cyrkularnej”.

GRUPA SARIA DOŁĄCZYŁA DO POLISH CIRCULAR HOTSPOT

Grupa SARIA prowadząc działalność w 26 krajach należy do grona światowych liderów oferujących usługi w zakresie bezpiecznej, szybkiej oraz higienicznej utylizacji odpadów żywnościowych i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Oferowane przez SARIA usługi i produkty znajdują szerokie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, od rolnictwa przez przemysł spożywczy, restauracyjny aż po sektor farmaceutyczny i oleochemiczny. Firma jest również producentem zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska energii. We wszystkich obszarach działalności na pierwszym miejscu SARIA stawia ideę gospodarki obiegu zamkniętego. 

SARIA Polska to 4 dywizje (ReFood, SecAnim, SARVAL i Bioceval), 17 oddziałów na terenie całego kraju, ponad 800 pracowników i flota ponad 250 specjalistycznych samochodów. Firma jest do dyspozycji wszędzie tam, gdzie zaistniała potrzeba odbioru i recyklingu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz odpadów żywnościowych. Więcej o firmie i jej działaniach TUTAJ

CIEKAWE INNOWACJE CZŁONKÓW HOTSPOTU

Spółka MARBET WIL prowadzi produkcję wyrobów z wykorzystaniem odpadów przemysłowych w technologii Sultech® (swoim autorskim rozwiązaniu technologicznym). Firma zajmuje się zagospodarowaniem przemysłowych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne do produkcji użytecznych wyrobów np. wykorzystuje odpady przemysłowe w postaci pyłów, popiołów oraz żużli, stosując je jako wypełniacze w produkcji materiałów budowlanych. W wyniku reakcji chemicznej wiąże metale ciężkie, a pozostałe substancje zatapia w matrycy utworzonego chemo i wodoodpornego siarkobetonu. Firma wykorzystuje też odpady z przemysłu hutniczego do produkcji przeciwwag dla sprzętu AGD, kolejowych sieci trakcyjnych lub przemysłu samochodowego. Cyrkularność firmy polega m.in. na niestosowaniu wody w procesach, wykorzystywaniu odpadów zamiast pełnowartościowych kruszyw czy ograniczaniu emisji CO2 ze względu na niską temperaturę procesu technologicznego. W procesie technologicznym MARBET WIL nie są generowane odpady. Wszystkie surowce są optymalnie wykorzystane, a wyroby niespełniające wymagań jakościowych zawracane są do produkcji w postaci granulatu (własności termoplastyczne materiału).

Więcej informacji: http://marbetwil.com/

ArcelorMittal testuje nowe, zrównoważone rozwiązania w produkcji w swoich hutach w Luksemburgu - zapewne za jakiś czas trafią one również do Polski. Firma uzyskała certyfikację C2C z oceną Gold dla niskoemisyjnych produktów stalowych wytwarzanych przy użyciu 100% energii z odnawialnych źródeł oraz 100% złomu – stal XCarb® Recycled and Renewably Produced oraz gordzice EcoSheetPiles™ Plus. Do tego huta ta jest certyfikowana w systemie ResponsibleSteel™.

R3 Polska, firma produkująca automaty zwrotne na puszki aluminiowe oraz opakowania PET – Smart Reverse Vending Machine (RVM) rozwija swoją działalność - ich automaty pojawiają się w kolejnych miejscach na mapie Polski. Do 15 lutego można też składać wniosek do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Udział w nim mogą wziąć gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - dzięki dofinansowaniu rekomaty mogą pojawić się w kolejnych miejscowościach.

 

Illumina

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

 

Producent 10x GENOMICS

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załacznik nr. 3

 

Producent ArcherDx_Invitae

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załacznik nr. 3

 

Producent EUFORMATICS

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

 

Thermofisher:

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załacznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Załacznik nr. 6

Załącznik nr. 7

Załącznik nr. 8

 

Załącznik nr. 9

Załącznik nr. 10

Załacznik nr. 11

Załącznik nr. 12

Załącznik nr. 13

Załacznik nr. 14

 

AMogen:

NGS Flyer

PCR Flyer

 

Qiagen:

The power of one Simultaneous DNA and RNA profiling from a single, low-input sample in a day

Your quick and easy route to high-quality nucleic acids

QIAseq® Pan Cancer Multimodal cuts user interventions by 50%

NeuMoDx Molecular Systems

Easier and faster PCR testing with NeuMoDx HPV Test Strip

Safe,Confident, QIAsure

Why compromise when you can have it all?

QIAcuity® Digital PCR System

The power of one

Redefine the boundaries of automated sample processing

With QIAseq® Lung Multimodal you no longer have to split your precious samples

QIAseq™ Targeted DNA Panels