V Międzynarodowa konferencja Circular Economy Stakeholder Conference

2022-02-22

Circular Economy Stakeholder Conference jest międzynarodowym spotkaniem europejskiej społeczności związanej z gospodarką obiegu zamkniętego. Jej piąta edycja, organizowana wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i francuską prezydencję Rady UE - odbędzie się już 1-2 marca 2022. Tematem tegorocznego spotkania będzie "W kierunku nowej normy: zrównoważone produkty na rzecz zrównoważonej konsumpcji".

Konferencja będzie się koncentrować na najważniejszych etapach wdrażania działań na rzecz popularyzacji gospodarki cyrkularnej, kolejnych krokach niezbędnych do osiągnięcia obiegu zamkniętego oraz tworzeniu sieci współpracy z partnerami różnego szczebla: władzami lokalnymi, państwowymi, europejskimi, naukowcami, biznesem czy sektorem innowacji. Podczas konferencji porozmawiamy o wyzwaniach i sukcesach GOZ, które towarzyszyły nam w ostatnich latach, możliwych kierunkach rozwoju polityk, a także trendach dotyczących m.in. cyrkularności w miastach, zachowań konsumenckich, zamówień publicznych, odpadów żywnościowych i biogospodarki, tekstyliów, budownictwa i infrastruktury czy zachęt ekonomicznych.

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ

INNOWO jest jedną z organizacji członkowskich European Circular Economy Stakeholder Platform. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem naszych zeszłorocznych działań w Grupie ds. Biogospodarki.