Preventing plastic waste in Europe

25 November 2019

Raport z przeglądu polityk zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie, ze szczególnym naciskiem na ich podejście do kwestii tworzyw sztucznych i odpadów z tworzyw sztucznych.

Preventing plastic waste in Europe