The European environment-state and outlook 2020

04 December 2019

Niniejszy dokument to szósty raport SOER opublikowany przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), a w edycji na rok 2020 rozpoznano poważne rozbieżności pomiędzy stanem środowiska i przyjętymi krótko- oraz długoterminowymi celami polityki unijnej. Oczekiwania obywateli w stosunku do życia w zdrowym środowisku muszą zostać spełnione. Będzie to wymagać ponownego skoncentrowania się na realizacji celów jako podstawy polityki unijnej oraz polityk krajowych.

Raport w języku angielskim

Wersja skrócona raportu w języku polskim