THE CIRCULAR ECONOMY

03 December 2018

White Paper autorstwa prof. Jana Jonkera stanowi zebranie obecnego stanu wiedzy i myślenia wokół idei gospodarki obiegu zamkniętego. Jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytania: czym jest circular economy, jakie jest status quo, i jak można osiągnąć znaczący postęp w rozwoju tej koncepcji. 

Raport do ściągnięcia pod adresem:

http://bit.ly/2JMRXFC