CIRCULAR ECONOMY

18 December 2018

Raport przedstawia spojrzenie na koncepcje gospodarki cyrkularnej z perspektywy przemysłu. Zwracana jest uwaga na mozliwość poprawy efektywności produkcji, zwiekszenia jej stabilności, przy osiągnięciu długoterminowych korzyści dla wszystkich interesariuszy.

link do publikacji