Hemant Chaudhary

Hemant jest uznanym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym i intensywnie pracuje nad globalnymi inicjatywami z ONZ, Bankiem Światowym i agencjami międzynarodowymi.


Hemant przez 28 lat pracował dla dużych korporacji, rządów, organizacji branżowych, organizacji pozarządowych, korporacji miejskich, grup społecznych i inwestorów kapitału podwyższonego ryzyka. Do znaczących podmiotów, z którymi był związany, należą Organizacja Narodów Zjednoczonych, rząd Australii Południowej, BHP Billiton, Santos, SA Water, Worley Parsons, City of Salisbury, Siemens oraz University of Adelaide.

Hemant podejmuje działania w wielu sektorach, zajmuje się m. in. tematami związanymi z wodą, odpadami, energią odnawialną, górnictwem, ropą naftową i gazem, produkcją, żywnością, infrastrukturą i edukacją, dostarczając innowacyjne programy środowiskowe i projekty o znacznej skali wrażliwości i oddziaływaniu.

Hemant jest założycielem Circular Economy Alliance Australia (CEAA), globalnej koalicji na rzecz przywództwa i budowania potencjału w gospodarce o obiegu zamkniętym. CEAA jest obecnie połączona z ponad 13 000 szefami organizacji, liderami, dyrektorami, najwyższym kierownictwem, burmistrzami i liderami zrównoważonego rozwoju na całym świecie.

Hemant jest doradcą wykonawczym Green Industries South Australia i specjalistą ds. Ochrony środowiska mianowanym do panelu konsultantów ONZ. Opracował ikoniczny „Globalny program przywództwa w gospodarce o obiegu zamkniętym”, program przywództwa we współpracy z UNCRD i rządem Australii Południowej.

Hemant ostatnio współpracował z Bankiem Światowym w ramach Smart Republic 2019 Forum, globalnego forum Multi Partner, którego celem było omówienie ram współpracy między rządem a wieloma agencjami, takimi jak Bank Światowy, UN Habitat, ONZ Global Compact, Azjatycki Bank Rozwoju.

Hemant jest zwolennikiem współpracy między rządami, agencjami, ekspertami i społecznościami w rozwiązywaniu złożonych problemów środowiskowych. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych misjach handlowych, konferencjach i seminariach.