prof. Walter R. Stahel

Profesor Walter R. Stahel jest założycielem-dyrektorem Product-Life Institute (Genewa, 1983), najstarszej w Europie firmy doradczej zajmującej się rozwojem zrównoważonych strategii i polityk. 


Profesor Walter R. Stahel jest:

-profesorem wizytującym na Wydziale Inżynierii i Nauk Fizycznych Uniwersytetu w Surrey (2005- );

-pełnoprawnym członkiem Klubu Rzymskiego;

-członkiem grupy koordynacyjnej Europejskiej platformy interesariuszy gospodarki cyrkularnej Parlamentu Europejskiego;

-członkiem Naukowej Rady Doradczej Instytutu CRETUS oraz Universidade de Santiago de Compostela. 


W sowich badaniach naukowych koncentruje się na  promowaniu możliwości cyrkularnej gospodarki przemysłowej oraz gospodarki wydajnej sprzedającej towary i molekuły jako usługę. 


Profesor Stahel uzyskał liczne wyróżnienia, takie jak: stopień doktora honoris causa, Uniwersytet Surrey (2013) i l'Université de Montréal (2016). Nagroda Mitchella w Houston, TX (1982, "The Product-Life Factor"). Był laureatem pierwszej nagrody w konkursie German Future's Society (Berlin 1978, "bezrobocie, zawód i zawód"). 


Jest autorem licznych książek. W jego dorobku znajdują się m.in. następujące publikacje: Jobs for Tomorrow, the Potential for substituting manpower for energy" (1976/1981), Vantage Press N.Y. "The Performance Economy" (2010), Palgrave MacMillan; The Circular Economy - a user's guide (2019), Routledge.