dr hab. Joanna Kulczycka

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH – kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk, oraz Wydziału Zarządzania AGH. Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowy Klaster Kluczowy) oraz dyrektor biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji. Autor ponad 200 publikacji (artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach, w Web of Science H index= 9, liczba cytowań =387).  
Uczestnik licznych komisji  i rad w UE i kraju, m.in.:
•    Grupy Doradców Komisji Europejskiej w Programie Horyzont 2020 – Grupa V Działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców (2014-2018) 
•    Grupy Operacyjnej EIP Raw Material Komisji Europejskiej od  2017 r.  
•    Europejskiej Platformy Gospodarki o obiegu zamkniętym od 2017 r. 
•    Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (2016 -2020).
•    Komisji ds. Technologii i Analityki w Działalności Geologiczno-Górniczej, Ministerstwo Środowiska od 2017 r.
Organizator wielu konferencji i warsztatów w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania metody oceny cyklu życia do analiz wpływu na środowisko procesów i produktów. W 2009 r.  otrzymała nagrodę III stopnia  za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne za rok 2009 - Prezes Rady Ministrów. Ma też dyplom - Dyrektora Górniczego I stopnia (2006), nadanego przez Minister Gospodarki, odznakę honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej nr 1761 (2011) - Minister Środowiska oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017).  

Wybrane publikacje:
•    Smol M., Avdiushchenko A., Kulczycka J., Nowaczek A.,  Public awareness of circular economy in southern Poland: Case of the Malopolska region Journal of Cleaner Production, 197(1), 2018 
•    Gorazda K., Tarko B., Wzorek Z., Kominko H., Nowak A. K., Kulczycka J., Henclik A., Smol M. Fertilisers production from ashes after sewage sludge combustion–A strategy towards sustainable development, Environmental Research 154, 2017  
•    Kulczycka, J., Smol, M. Environmentally friendly pathways for the evaluation of investment projects using life cycle assessment (LCA) and life cycle cost analysis (LCCA), Clean Technologies and Environmental Policy, 18(3),  2016
•    Smol, M. Kulczycka J. Avdiushchenko A. Circular economy indicators in relation to eco-innovation in European regions, Clean Technologies and Environmental Policy 2017, 19(3). 
•    Wirth H.,  Kulczycka J., Hausner J.,  Koński M., Corporate Social Responsibility: Communication about social and environmental disclosure by large and small copper mining companies, Resources Policy 49, 2016 
•    Makara, A., Smol, M., Kulczycka, J., Kowalski, Z. Technological, environmental and economic assessment of sodium tripolyphosphate production–a case study, Journal of Cleaner Production 133, 2016 
•    J. Kulczycka, Ł. Lelek, A. Lewandowska, J. Zarębska  Life cycle assessment of municipal solid waste management – comparison of results using different LCA models,   Polish Journal of Environmental Studies, 24(1) 2015 
•    M. Smol, J. Kulczycka, A. Henclik, K. Gorazda, Z. Wzorek  The possible use of sewage sludge ash (SSA) in the construction industry as a way towards a circular economy  Journal of Cleaner Production, 95, 2015 
•    J. Selech, K. Joachimiak-Lechman, Z. Klos, J. Kulczycka, P. Kurczewski  Life cycle thinking in small and medium enterprises : the results of research on the implementation of life cycle tools in Polish SMEs. Pt. 3, LCC-related aspects,  International Journal of Life Cycle Assessment, 19, 2014 
•    A. Generowicz, J. Kulczycka, Z. Kowalski, M. Banach, Assessment of waste management technology using BATNEEC options, technology quality method and multi-criteria analysis, Journal of Environmental Management 92, 2011.
•    E. den Boer, A. Jędrczak, Z. Kowalski, J. Kulczycka, R. Szpadt, A review of municipal solid waste composition and quantities in Poland, Waste Management, 30, 2010

 

Kontakt: kulczycka@meeri.pl