dr hab. Bolesław Rok

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, koordynator wspólnych z Deloitte studiów podyplomowych “CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w ALK. Członek Rady Programowej UN Global Compact. Ekspert w dziedzinie CSR, etyki biznesu, circular economy. Uczestniczy w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących etyki i odpowiedzialności biznesu, autor raportów strategicznych, opracowań i artykułów, m.in. „Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu” (2013), „Kręgosłup moralny firmy” (Thinktank, 2013). Prawie od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2000), Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN (2002). Narodowy ekspert ds. CSR w Komisji Europejskiej (2003-2007). Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm (od 2007) – publikowanego obecnie przez Dziennik Gazeta Prawna.