Agnieszka Zdanowicz

Od przeszło 10 lat związana z samorządem terytorialnym. Posiada bogate doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów krajowych i międzynarodowych z wykorzystaniem funduszy europejskich jako elementu wsparcia rozwoju regionalnego. Aktywnie zaangażowana w prace zespołów tematycznych i grup roboczych na szczeblu samorządu województwa i kraju. Od 15 lat specjalizuje się w projektowaniu i kreowaniu procesów komunikacji wykorzystując tę wiedzę w implementacji narzędzi służących rozwojowi polityki regionalnej w tym miejskiej min. poprzez wsparcie, doskonalenie i promocję środowisk klastrowych i powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Ekspert w obszarze circular economy w regionie. Dyrektor Działu Polityki Miejskiej i Innowacyjności Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.