Eva Gladek

Eva Gladek jest założycielką i CEO firmy Metabolic, wiodącej firmy konsultingowej i venture capital, której celem jest sprostanie wyzwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju. Eva początkowo kształciła się jako biolog molekularny i ekolog przemysłowy. W ciągu swojej wieloletniej pracy konsultingowej Eva doradzała ponad 300 firmom i liderom branży. Jest ekspertem w zakresie technik zarządzania środowiskiem i opracowała analityczne ramy dla gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego projektowania. Jest konsekwentnie zaliczana do grona liderów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w Holandii.