prof. Jan Jonker

Prof. dr Jan Jonker jest specjalistą w dziedzinie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Jest kierownikiem katedry “Zrównoważonej przedsiębiorczości” w Nijmegen School of Management na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen. W latach 2014-2016 pełnił funkcję kierownika katedry d ‘Excellence Pierre de Fermat w Toulouse Business School w Tuluzie. W okresie 2017-2018 pracuje także jako kierownik katedry Emilie Francqui na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli.

Zainteresowania naukowe prof. Jonkera obejmują zarządzanie, społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój, w szczególności opracowania strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju i powiązanych, nowych modeli biznesowych.  Można go postrzegać bardziej jako przedsiębiorcę akademickiego, a następnie jako klasycznego naukowca. Profesor jest twórcą szeregu projektów badawczych mających na celu zaangażowanie jak największej liczby podmiotów, aby maksymalizować ich pozytywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

Prof. Jonker zaangażował się w opracowanie taksonomii strategii zrównoważonego rozwoju i identyfikację elementów składowych nowej generacji zrównoważonych modeli biznesowych. W rezultacie opublikował w 2014 r. książkę o metodologii społecznych modeli biznesowych, która stała się bestsellerem. Przez siedem lat z rzędu (2009 -2015) był nominowany na listę 100 najbardziej wpływowych “zielonych” ludzi w Holandii. Do tej pory napisał i był współautorem 35 książek i opublikował ponad 150 artykułów.