Rob Oomen

Partnerships Manager at Madaster

Rob zajmuje się gospodarką o obiegu zamkniętym od ponad 4 lat. Wraz z innymi ekspertami Rob doradzał wielu organizacjom w ich przejściu na cyrkularne modele biznesowe. Przez lata Rob gromadził wiedzę na temat modeli biznesowych zgodnych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego i cyrkularności w budownictwie. W 2016 roku Rob pracował dla kampanii Netherlands Circular Hotspot – w celu promowania kraju jako lidera gospodarki cyrkularnej. Rob pracował również nad regionalnymi inicjatywami w Amsterdamie, aby jeszcze bardziej przyspieszyć przejście sektora publicznego i biznesu do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Głównym obszarem zainteresowań Roba  jest budownictwo. Obecnie pracuje on z organizacją Madaster – platformą, która tworzy materialne paszporty dla budynków. Dając materiałom tożsamość, zapobiega ich marnowaniu i zachęca do ponownego wykorzystania. Dodatkowo, angażuje się w edukację społeczną nt. gospodarki o obiegu zamkniętym w szkołach średnich i na uniwersytetach jako gościnny wykładowca.