dr Sankar Sivarajah

Dr Sankar Sivarajah jest profesorem nadzwyczajnym w School of Management na Uniwersytecie w Bradford gdzie zajmuje się zarządzaniem technologią i gospodarką cyrkularną. Jest także kierownikiem centrum badań nad logistyką, łańcuchami dostaw i  technologią. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują rosnącą rolę technologii cyfrowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym i logistyki zwrotnej, zrównoważonego zarządzania operacjami oraz wykorzystania technologii przez rządy.

Jest uczestnikiem projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Komisję Europejską (7PR, H2020, Marie Curie), zajmujących się wyzwaniami społecznymi w zakresie tematów takich jak inteligentne miasta efektywne energetycznie, minimalizacja śladu węglowego w logistyce, zielone centra danych, innowacje społeczne i budżetowanie partycypacyjne. Jest członkiem Chartered Institute of Logistics and Transport w Wielkiej Brytanii, British Academy of Management, Association for Information Systems, ma także tytuł Fellow of the UK Higher Education Academy (FHEA).