Ewa Chodkiewicz

Ewa Chodkiewicz jest związana z Fundacją WWF Polska od ponad ośmiu lat. Wcześniej pracowała m.in. jako inspektor w wydziale ds. projektów UE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Absolwentka ochrony środowiska na SGGW, a także studiów podyplomowych w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN i na SGH.  W WWF prowadzi kompleksowy projekt zwiazany ze zrównoważona gospodarka, łączący współpracę z gminami, biznesem i działania skierowane do konsumentów.  Wierzy, że gospodarka o obiegu zamkniętym to ogromna szansa dla Polski - jedyna słuszna droga w obliczu szybko postępującej degradacji środowiska.