Guido Braam

Podczas swojej kariery Guido założył i zarządzał wieloma wpływowymi firmami, które póżniej zostały połączone w jego firmie Powered by Meaning. Od 2009 do 2012 roku był dyrektorem w Kirkman Company, a w 2013 roku postanowił skoncentrować się na gospodarce cyrkularnej i został dyrektorem generalnym Circle Economy. Circle Economy wspiera transformację z gospodarki linearnej na cyrkularną dzięki praktycznym i skalowalnym rozwiązaniom. Guido był inicjatorem Netherlands Circular Hotspot.
Guido jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej HCH. Po trzech latach rozpoczął nowe przedsięwzięcie ze swoimi C-Creatorami; wprowadzili w życie rozwiązania gospodarki cyrkularnej w regionie Amsterdamu. Głównym celem w nadchodzących latach jest zwiększenie popytu na cyrkularne rozwiązania w sektorze budowlanym. Guido inwestuje w firmy, które chcą przechodzić na cyrkularny model biznesowy.