dr inż. Michał Jan Cichy

Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji” – organizacji działającej od 30 lat w obszarze zapobiegania zanieczyszczeniom u źródeł ich powstawania oraz ograniczania zużycia zasobów, zarówno w wymiarze edukacyjnym, jak i praktycznym (wdrażanie w Polsce ustanowionej przez UNEP/ONZ strategii ochrony środowiska „Cleaner Production” / „Czystsza Produkcja”, której założenia są zbieżne z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym). Licencjonowany Rzeczoznawcza-Ekspert ds. Czystszej Produkcji FSNT-NOT.

Redaktor naczelny czasopisma „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie”. Absolwent „Zarządzania i marketingu” na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz studiów podyplomowych „CSR - strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej w latach 1998-2015. Autor licznych publikacji oraz prac naukowo-badawczych, uczestnik projektów międzynarodowych. Współautor programu i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej „Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja w praktyce”.