dr hab. Małgorzata Koszewska

Dr hab. Małgorzata Koszewska obecnie pracuje na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechniki Łódzkiej, choć przez lata związana była z Wydziałem Technologii Materiałowych I Wzornictwa Tekstyliów, PŁ. Obecnie jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień dotyczących zachowań konsumentów w obliczu wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem,  gospodarką o obiegu zamkniętym, eko-innowacjami, znakowaniem ekologicznym. Zajmuje się także metodami konsumenckiej i instrumentalnej oceny jakości. Specjalizuje się w analizach rynku tekstylno-odzieżowego. Jako ekonomistka wśród inżynierów nieustannie stara się znaleźć złoty środek między subiektywnym, często emocjonalnym spojrzeniem konsumenta, a twardym, obiektywnym spojrzeniem inżynierów i technologów. Głęboko wierzy, że te dwa światy powinny ze sobą współpracować, jeśli tworzone rozwiązania technologiczne mają odnosić sukcesy rynkowe i być „zrównoważone“.

Była kierownikiem oraz realizatorem wielu projektów z zakresu zrównoważonej produkcji i konsumpcji m.in.: kierownikiem projektu badawczo-edukacyjnego „Ekologia Tekstyliów – Zrównoważony Rozwój w IKEA” oraz projektu naukowego „Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania nabywcze konsumentów”; ekspertem oraz członkiem  zespołu ds. komercjalizacji projektu kluczowego: „Biodegradowalne wyroby włókniste”; ekspertem w obszarze tematycznym „Foster eco-innovation and social responsibility in the T&C industry” w projekcie europejskim PLUSTEX oraz koordynatorem międzynarodowego projektu “Visegrad Strategic Grant - Prospects of the Visegrad cooperation in promoting a sustainable consumption and production models". Obecnie jest kierownikiem powołanego na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechniki Łódzkiej zespołu badawczego „Sustainability & Circularity Research Team“

Jest autorem licznych artykułów w tematyce zachowań konsumentów w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym z którymi można zapoznać się na poniższych stronach:

 https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Koszewska

https://orcid.org/0000-0002-8324-4937