dr inż. Lucyna Cichy

Od ponad 15 lat zajmuje się problematyką zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. zagrożeniami cywilizacyjnymi, zarządzaniem środowiskiem, technologiami bioenergetycznym, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jest absolwentką Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu odnawialnych źródeł energii - której to tematyce poświęciła m.in. swoją rozprawę doktorską. Obecnie pracuje w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Od ponad 20 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, posiada dyplom Eksperta Czystszej Produkcji NIF-NOT.


Jest autorką licznych publikacji oraz prac naukowo-badawczych z zakresu ochrony środowiska, a także współautorką prac, ewaluacji, wykonywanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Programów Operacyjnych, a także strategicznych ocen oddziaływania - w tym m.in. związanych z gospodarką niskoemisyjną. Współpracowała m.in. nad programem ochrony środowiska dla jednego z większych miast aglomeracji śląskiej, a także współtworzyła koncepcje monitoringu powietrza dla jednego z miast Małopolski.


Od wielu lat współuczestniczy w realizacji krajowych i zagranicznych projektów związanych z ochroną środowiska, w tym w obszarze edukacji ekologicznej, partycypacji społecznej w zakresie zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast, wykorzystania energii geotermalnej wód z zatopionych wyrobisk poeksploatacyjnych węgla kamiennego, a także szans i barier związanych z zastosowaniem otwartych baz danych w badaniach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.


Uważa, że gospodarka obiegu zamkniętego jest aktualnie jedną z najbardziej pożądanych form rozwoju – zarówno w ramach przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych – umożliwiającą dbałość o otaczające nas środowisko.

Kontakt: lucymcichy@gmail.com