Eveline Lemke

Eveline Lemke jest konsultantem, myślicielem i ekspertem w zakresie gospodarki cyrkularnej i myślenia systemowego. Zainicjowała wiele zrównoważonych projektów jako pierwszy minister zielonej gospodarki i wiceminister-prezydent w Nadrenii-Palatynacie do 2016 r. Jest ekspertem w kwestiach związanych z energią i surowcami, a także ekoprojektowania. Jest członkiem rady nadzorczej ABO Wind AG. Pod koniec 2017 roku założyła centrum kompetencyjne poświęcone zagadnieniom gospodarki o obiegu zamkniętym: Thinking Circular, które jest częścią Sustainability Helpdesk Organizacji Narodów Zjednoczonych. Eveline Lemke jest przewodniczącą stowarzyszenia FAST Friends’ Association for the Advancement of Systems Thinking.