Enetech Sp. z o.o.

Spółka Enetech jest firmą działającą w obszarze efektywności energetycznej oraz doradztwa energetycznego od 6 lat. Głównym produktem oferowanym przez spółkę jest Mobilny Magazyn Ciepła wykorzystujący materiały zmiennofazowe, umożliwiający transport energii cieplnej na niewielkie odległości (do 30km) poza siecią cieplną. Nasza firma jest pierwszą w Polsce, która oferuje kompleksową usługę wdrożenia tej technologii: od wykonania studium wykonalności, wraz z określeniem zakresu inwestycji oraz czasu zwrotu, poprzez projekt instalacji, aż do jej wykonania i integracji z aktualnie wykorzystywanym systemem ciepłowniczym zakładu.

Mobilny Magazyn Ciepła może znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu m. in. w:
•    zakładach produkcyjnych wytwarzających znaczne ilości ciepła odpadowego
•    zakładach ciepłowniczych i elektrociepłowniach
•    biogazowniach
•    Oczyszczalniach ścieków

System opiera się na dwóch zbiornikach wypełnionych materiałem zmiennofazowym. Według przedstawionej koncepcji ciepło transportowane jest do odbiorcy końcowego za pomocą kontenerów, pozostawianych na czas ich rozładowania. W tym czasie drugi kontener napełniany jest w stacji załadowczej. Zarówno dysponent nadwyżki energii oraz odbiorca końcowy odnoszą korzyści.Poza wdrażaniem na rynek rozwiązania Mobilnego Magazynu Ciepła, spółka zajmuje się realizacją audytów energetycznych, wdrażaniem Systemu Zarządzania Energią zgodnym z normą PN – EN ISO 50001 w przedsiębiorstwach oraz szeroko rozumianym doradztwem energetycznym.