c2c

Firma C2C działa na rynku od 2009 roku i jest miejscem pracy dla blisko 100 osób. Zakład produkcyjny przetwarza zregenerowane surowce polietylenowe. Są to bezpieczne tworzywa, które można wielokrotnie odtwarzać, co sprawia, że łatwo poddają się recyclingowi.

Spółka stale śledzi trendy zrównoważonego rozwoju i wprowadza innowacje procesowe i produktowe, posiada własne laboratorium do badań materiałów i prac rozwojowych. 

Celem C2C jest tworzenie konkretnych rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Plastikowe odpady są dla nich zasobem który przekształcany jest w wartościowe produkty. Firma jako jedna z pierwszych w kraju wdrożyła na skalę przemysłową produkcję opakowań ze skrobi i folii bakteriostatycznych.

Gwarancje optymalizacji procesu przy niskim zużyciu wody i energii elektrycznej zapewnia nowoczesny park maszynowy. C2C dysponuje najnowszymi technologiami do przetwórstwa tworzyw czołowych światowych producentów, głównie włoskich i niemieckich. 

Istniejąca obecnie na rynku typowa reklamówka „T-shirt” jest doskonałym produktem w cyklu obiegu odpadów polietylenowych. Idealnym surowcem do jej produkcji są odpady poprodukcyjne z fabryk wytwarzających jednorazowe produkty medyczne czy spożywcze, których ze względów higienicznych nie można „zawracać”. Świetnie też sprawdzają się uprane odpady foliowe z selektywnej zbiórki. Kolejnym produktem w procesie jest worek na śmieci, który jako mniej wymagający może być wielokrotnie odtwarzany. 

Folie bakteriostatyczne dzięki swoim właściwościom wydłużają czas użyteczności swój i produktów w nie zapakowanych. 

Opakowania ze skrobi wytwarzane w firmie C2C są specjalnie oznakowane, tak aby konsument wiedział, że po ich ostatecznym zużyciu powinny trafić do pojemnika z BIO odpadami.