FLOOW2

OD WŁASNOŚCI DO DOSTĘPNOŚCI
Nasze społeczeństwo się zmienia. „My” staje się nowym „ja”. Dostęp do przedmiotów staje się ważniejszy niż faktyczne ich posiadanie. Obecnie przechodzimy do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której efektywniej wykorzystujemy wszystko, co już mamy. Teraz chcemy dzielić się, pożyczać i wymieniać wszystko. Nie tylko konsumenci mogą dołączyć do tego ruchu. Szczerze mówiąc, sukces przedsiębiorstw zacznie się charakteryzować bardziej wydajnym wykorzystaniem zasobów firmy poprzez dzielenie się.
Dlaczego? Ponieważ istnieją trzy znaczące zalety dzielenia się zasobami, które trudno pominąć. Firmy poprawiają swój zrównoważony wpływ, wzmacniają swoją pozycję społeczną i czerpią znaczne korzyści finansowe. 


INTEGRALNA CZĘŚĆ GOSPODARKI WYMIENNEJ
Dlatego dzielenie się zasobami można postrzegać jako integralną część rozwoju w kierunku gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu, w której pętle są zamknięte, a dzisiejsze marnotrawstwo to zasoby jutra.
www.FLOOW2.com (szac. 2012) jest pierwszą firmą na świecie, która określiła możliwości dzielenia się zasobami dla firm. W ramach projektu FLOOW2 opracowano pierwszy rynek wymiany informacji między przedsiębiorstwami, który umożliwia firmom, organizacjom (służbie zdrowia) i agencjom rządowym dzielenie się nadwyżką zdolności produkcyjnych sprzętu, odpadów, materiałów, usług oraz wiedzy i umiejętności personelu. Aktywa mogą być udostępniane innym firmom, w ramach sieci firm, w parkach biznesowych lub w organizacji (opieki zdrowotnej) między działami lub podmiotami. Platforma działa obecnie na całym świecie z przewidywanym planem szybkiej globalnej ekspansji.
 

KORZYŚCI FINANSOWE 
Czy dzielenie się aktywami prowadzi do korzyści finansowych? Zdecydowanie. Firmy są w stanie zaoszczędzić koszty, wynajmując lub pożyczając sobie nawzajem, zamiast inwestować przy zakupie sprzętu lub zatrudnianiu personelu. Tak więc, jeśli zdecydujesz się korzystać z aktywów współpracujących firm, zmniejszysz swoje nakłady inwestycyjne, pozostawiając SOBIE większy przepływ gotówki na alternatywne inwestycje. Ponadto są w stanie generować dodatkowy dochód poprzez (tymczasowe) dzierżawienie aktywów, które nie są optymalnie wykorzystywane: „przychody z aktywów niewykorzystanych”.

SKANOWANIE UDOSTĘPNIANIA
Innowacyjna i bardzo nowoczesna praktyka biznesowa, taka jak dzielenie się aktywami, zawsze stanowi wyzwanie. Zwłaszcza, gdy nie wyniki nie są przesądzone z góry. Dlatego FLOOW2 opracował SharingScan, nowe narzędzie online, które pozwala firmom i organizacjom z góry obliczyć, co mogą zarobić lub zaoszczędzić, na finansowym i zrównoważonym poziomie, z dzieleniem się zasobami, materiałami, usługami, zapleczem zatrudnieniem. Co więcej, dzielenie się zasobami pomaga organizacjom również w osiąganiu kilku celów zrównoważonego rozwoju UNS. Mianowicie, numer dziewięć, jedenaście i dwanaście.

PLATFORMY WEWNĘTRZNEGO DZIELENIA SIĘ ZASOBAMI
Jedną z kluczowych barier w przechodzeniu średnich i dużych firm do modelu takiego jak FLOOW2 jest zmiana sposobu myślenia konieczna do przejś-cia od własności do dostępu. Udostępnianie zasobów jest nowym procesem biznesowym w większości organizacji i wymaga innego podejścia do tradycyjnych operacji i praktyk zakupowych. Aby uczynić krok w kierunku udostępniania zasobów nieco łatwiejszym, FLOOW2 zapewnia istniejącym społecznościom i organizacjom biznesowym (prywatne) wewnętrzne rynki udostępniania. Na tych spersonalizowanych platformach udostępniania firmy mogą dzielić wszelkiego rodzaju zdolności w ramach zaufanej społeczności lub między działami i podmiotami w organizacji. Zobacz naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji i przykłady wewnętrznych rynk-ów wymiany, które FLOOW2 zrealizowało dla szpitali, parków biznesowych (www.parksharing.nl), sektorów rynku takich jak budownictwo (www.werflink.be), stowarzyszeń biznesowych i dużych firm przemysłowych.

NOWY ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM
Efektywne wykorzystanie tego, co już mamy - naturalnego aspektu gospodarki o obiegu zamkniętym - jest często zapominane w debacie na temat zrównoważonego rozwoju. FLOOW2 bezproblemowo wypełnia pozostałą lukę poprzez ograniczenie / ponowne użycie / recykling. Wykorzystanie nadwyżki mocy poprzez współpracę współdzielenie zapobiega nadprodukcji. Zamiast tworzyć i kupować nowe produkty, firmy mogą teraz lepiej wykorzystać to, co już istnieje. Ponadto maksymalne wykorzystanie zasobów firmy w ciągu ich życia oznacza, że surowce i energia są wykorzystywane bardziej wydajnie.
SharingScan (www.sharingscan.com) oblicza w ciągu kilku minut, w jaki sposób nowy, model biznesowy może być korzystny dla organizacji, które zasoby mogą wygenerować najlepszy zwrot z inwestycji i jest bezpłatny. SharingScan można również określić i spersonalizować dla określonych organizacji, sektorów lub oddziałów.

LISTA KONTROLNA PRZY UDOSTĘPNIANIANIU AKTYWÓW
Zatem, podobnie jak wszystkie większe zmiany, przejście na udostępnianie zasobów nie będzie łatwe, ale kiedy zaczniesz i spróbujesz, odkryjesz, że jest to jeszcze bardziej korzystne, niż ci się wydawało. Ale po pierwsze: zespół zarządzający musi być na pokładzie, a organizacja musi być gotowa, przede wszystkim! Otwarta nazmiany oraz wiedzieć, jak wykorzystać ten nowy dodatek w swojej działalności. Zadaniem menedżerów ds. Zakupów lub obiektów będzie na przykład burza mózgów z kadrą kierowniczą, doradzanie im i wdrażanie taktyki w codziennej działalności organizacji oraz upewnienie się, że każdy pracownik wie, że jeśli dostępna pozycja nie jest dostępna a potrzebują czegoś, to lepiej poszukać tego u naszych sąsiadów. Ale co najważniejsze, będą musieli aktywnie zarządzać dopasowaniem podaży i popytu, zawieraniem transakcji, organizowaniem transportu i rozliczaniem. Dzięki temu udostępnianie zasobów stanie się nową działalnością każdego użytkownika. 

Więcej: www.floow2.com