CATCH-ME

CATCH-ME - wspólne przejazdy do pracy to zautomatyzowana aplikacja mobilna umożliwiająca kojarzenie osób, przemierzających codziennie tę samą lub podobną trasę z domu do pracy, jak również tych, którzy chcą przemieszczać się w grupie także na dłuższych, jednorazowych odcinkach. Celem CATCH-ME jest proporcjonalne zmniejszenie kosztów dla każdego zaangażowanego w dany przejazd użytkownika aplikacji, rozładowanie natężenia ruchu na ulicach i w środkach komunikacji miejskiej, zwiększenie komfortu jazdy, przełamanie i wzbogacenie codziennej rutyny o wartość towarzyską, a poprzez wymierne skutki dla środowiska naturalnego, z zasadzaniem nowych drzew włącznie, także minimalizowanie negatywnego wpływu ruchu samochodowego na otoczenie i pokazanie się światu od lepszej strony.

https://www.youtube.com/watch?v=4yW_Rxc53WM

https://www.youtube.com/watch?v=qDpc4LhikSY

 

Korzyści z używania aplikacji CATCH-ME

Carpooling z CATCH-ME, czyli grupowe dzielenie przestrzeni samochodu na określonej trasie przy użyciu przyjaznej aplikacji mobilnej, to nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również ekologiczne, a nawet społeczne. System wydaje się doskonale odpowiadać na problemy i potrzeby dużych miast, wpisując się jednocześnie w globalny ruch eko. To również prosta alternatywa i uzupełnienie dla komunikacji publicznej, która zwykle jest mniej precyzyjna niż komunikacja prywatna.

Ekonomia przejazdów

Zasady, uwzględniające długość trasy i natężenie ruchu, są proste: gdy kierowca wiezie jednego pasażera, jego koszt zmniejsza się do 60% całkowitego kosztu przejazdu, z kolei pasażer ponosi koszt w 40%. Gdy kierowca wiezie dwóch pasażerów, wkład kierowcy zmniejsza się do 40% i do 30% po stronie każdego z pasażerów. Gdy pasażerów jest trzech: każdy ponosi zaledwie 25% ogólnego kosztu przejazdu. Ponieważ wszyscy, zarówno kierowca, jak i pasażerowie, partycypują w kosztach, z CATCH-ME oszczędza każdy.

Współdzielenie zasobów

Może się wydawać, że taka propozycja jest atrakcyjna głównie dla tych, którzy dojeżdżają do pracy swoim samochodem, przecież ceny biletów komunikacji miejskiej nie są wygórowane. Warto jednak rozważyć kilka kwestii w oparciu o zmianę perspektywy korzystania z dóbr i dostrzeżenie osobistych korzyści w dostępie do cudzych zasobów - przecież nie muszę posiadać, by cieszyć się użytkowaniem. Chodzi tu przede wszystkim o komfort jazdy, jaki zyskujemy, przesiadając się z przepełnionych autobusów czy tramwajów do wygodnego samochodu, a także czas, który oszczędzamy na skróceniu dojazdu - zwłaszcza przy sukcesywnym zmniejszaniu natężenia ruchu zgodnie z zasadą: mniej samotnych kierowców = mniej samochodów na drodze.
 Zalety mniejszego ruchu

Zmniejszenie natężenia ruchu to jednak nie tylko rozładowanie korków i zyskanie na czasie. To również zmniejszenie uciążliwego hałasu komunikacyjnego, zwiększenie ilości wolnych miejsc parkingowych i łatwiejszy do nich dostęp. W dłuższej perspektywie to także lepsza jakość nawierzchni, po której jeździmy i zdecydowanie mniej stresu, a więc lepsze zdrowie psychiczne. 

Korzyści ekologiczne

Jako że głównym sprawcą smogu w miastach są samochody (pochodzi od nich aż 63% ogólnego zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10), zmniejszenie ich liczby na drogach jest kwestią szczególnej wagi. Ograniczenie ilości aut z samotnymi kierowcami oznacza więc lepszą jakość powietrza, co ma bezpośrednie przełożenie na odciążanie układu oddechowego, większy komfort życia i szereg korzyści ekologicznych. Mowa przede wszystkim o przeciwdziałaniu postępującym zmianom klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, które w większości pochodzą z transportu drogowego.

Nasadzanie nowych drzew

Istotnym elementem projektu CATCH-ME jest idea nasadzania nowych drzew w ramach uhonorowania regularnego korzystania z aplikacji. Wystarczy 50 przejazdów w roli kierowcy bądź pasażera, by posadzić jedno nowe drzewo. Każdy użytkownik aplikacji może to zrobić osobiście na corocznym Eko-Evencie, o którym jest indywidualnie  informowany. Większość z nas z przerażeniem patrzy na zmniejszanie się powierzchni newralgicznych dla świata drzewostanów Brazylii, Syberii czy Kanady. Szanując drzewa i doceniając korzyści, jakie nam dają - czystsze powietrze, niższą temperaturę podczas upałów, większą drożność kanalizacji czy zwiększenie estetyki miast, łączymy się w międzynarodowej akcji promowania tego, co dziś szczególnie ważne.

Wspólnota i dobrostan psychiczny

Budowanie społeczności opartej na współdziałaniu i współodpowiedzialności to istotny element przeciwdziałania negatywnym skutkom bezmyślnych działań człowieka, a także zwykła ludzka potrzeba jednoczenia się w ważnej sprawie. Tworzenie bardziej przyjaznego świata, gdzie oprócz współpracy jest miejsce na pomoc, otwartość i serdeczność, to korzyść sama w sobie. Oprócz poczucia sprawczości i realnego wpływu ograniczającego problemy bliższego i dalszego otoczenia, daję ono świadomość wyjścia poza osobiste korzyści, a tym samym lepsze myślenie o sobie i innych. 

Korzyści towarzyskie

I wreszcie, niezaprzeczalną zaletą wspólnych przejazdów jest przełamanie rutyny i uatrakcyjnienie prozaicznej czynności, jaką jest codzienny rytuał dojazdu do pracy. Zaproszenie do wnętrza swojego auta obcych sobie pasażerów lub skorzystanie na podobnej zasadzie z czyjegoś samochodu, otwiera możliwość przełamania barier w komunikacji i anonimowości, która tak często doskwiera na własnym osiedlu. Kto wie, być może ludzie z twojej firmy mieszkają tuż obok i to najlepszy czas zacieśnić z nimi więzi?