TOMRA

TOMRA powstała w 1972 r. jako efekt innowacyjnego pomysłu, którym było zaprojektowanie, wyprodukowanie i sprzedaż zwrotnych maszyn kaucyjnych mających na celu automatyzację zbiórki zużytych opakowań po napojach. Dzisiaj TOMRA dostarcza rozwiązania technologiczne, które realizują założenia gospodarki obiegu zamkniętego dzięki zaawansowanym systemom zbiórki i sortowania, które optymalizują odzyskiwanie zasobów i minimalizują odpady w przemyśle spożywczym, recyklingowym i górniczym.

 

Rewolucja zasobów
Zasoby naszej planety kurczą się dramatycznie. W ciągu najbliższych 40 lat populacja ludzi na świecie wzrośnie o 30%. Światowa klasa średnia będzie zwiększała się o siedemdziesiąt milionów ludzi rocznie co znacznie wpłynie na zwiększenie się ogólnego wzrostu poziomu konsumpcji. Oznacza to, że globalne zasoby znajdują się pod bezprecedensową presją – potrzebujemy rewolucyjnych rozwiązań w tej dziedzinie, dlatego konieczne jest zrewolucjonizowanie metod i sposobów uzyskiwania, stosowania i ponownego wykorzystywania światowych zasobów.

Misja TOMRA
Ambicją TOMRA jest stanie się liderem rewolucyjnego zastosowania rozwiązań opartych na systemach wspomaganych czujnikami przy optymalizacji wydajności odzyskiwania surowców wtórnych. Kluczowym zadaniem jest dostarczanie inteligentnych rozwiązań w celu optymalizacji naszych zasobów - pozyskiwanie ich, wykorzystywanie, zarządzanie nimi, odzyskiwanie, recykling i rewitalizacja.

TOMRA doskonale wie, że aby iść naprzód, konieczne jest przemyślenie i przebudowanie tego, co było w przeszłości. Z tego powodu, każdego dnia firma uczestniczy w przekształcaniu tego w jaki sposób świat pozyskuje, wykorzystuje i przetwarza już raz wykorzystane zasoby.

Mówiąc krótko, firma TOMRA od 40 lat stara się pomóc swoim klientom, aby zyskali więcej, zużywając mniej przez ponowne wykorzystanie zasobów (lepsze gospodarowanie) i sprawiali, że nasza planeta będzie bardziej zrównoważona (lepsze warunki naturalne).

Więcej informacji na temat firmy TOMRA można znaleźć na stronie: https://www.tomra.com/pl-pl/about-us