Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki

Od chwili powstania w 1946 roku, Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki (Łukasiewicz-IEL) jest wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z energetyką i przemysłem elektrycznym, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych.

Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki jest beneficjentem projektów dofinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”

Prowadzimy wsparcie dla firm chcących opracowywać nowe rozwiązania techniczne lub rozwijać i udoskonalać istniejące produkty. Na bazie najnowszej wiedzy z zakresu nauki i techniki oraz wykorzystując możliwości badawcze posiadanych laboratoriów, prowadzone są prace Badawczo-Rozwojowe z wielu dziedzin elektrotechniki z silnym naciskiem wdrożeniowym.

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) do prowadzenia badań i certyfikacji zgodnie z normami polskimi i europejskimi.

W ujęciu elektroenergetyki ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) wprowadzamy w obszarze inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu izolatorów kompozytowych, turbin elektrowni wiatrowych, włóknin mineralnych i izolatorów ceramicznych.