SARIA

Grupa SARIA prowadząc działalność w 26 krajach należy do grona światowych liderów oferujących usługi w zakresie bezpiecznej, szybkiej oraz higienicznej utylizacji odpadów żywnościowych i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Oferowane przez SARIA usługi i produkty znajdują szerokie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, od rolnictwa przez przemysł spożywczy, restauracyjny aż po sektor farmaceutyczny i oleochemiczny. Firma jest również producentem zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska energii. We wszystkich obszarach działalności na pierwszym miejscu SARIA stawia ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Wspólnym celem jej zdywersyfikowanej działalności jest dążenie do ochrony ograniczonych zasobów naturalnych poprzez recykling i pełne wykorzystanie odpadów organicznych nadając im nowej wartości użytkowej. Zrównoważony rozwój, to jednocześnie filozofia i cel działalności firmy.

SARIA Polska to 4 dywizje (ReFood, SecAnim, SARVAL i Bioceval), 17 oddziałów na terenie całego kraju, ponad 800 pracowników i flota ponad 250 specjalistycznych samochodów. Firma jest do dyspozycji wszędzie tam, gdzie zaistniała potrzeba odbioru i recyklingu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz odpadów żywnościowych.

SARVAL oferuje pełną gamę usług, począwszy od zbiórki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z przemysłu przetwórstwa mięsnego, zakładów rozbioru i rzeźni, po produkcję wysokiej jakości komponentów stanowiących bazę dla producentów pasz i nawozów. Cały proces od zbiórki po produkcję, odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny. Specyficzne właściwości tłuszczów i mączek produkowanych przez SARVAL są dostosowane do potrzeb klientów: mączki do stosowania w sektorze karm dla zwierząt domowych charakteryzują się wysoką zawartością białka, natomiast mączki przeznaczone jako nawozy dla rolnictwa posiadają wysoką zawartość azotu i fosforanów.  Z kolei tłuszcze są ważnym materiałem bazowym o wielu zastosowaniach przemysłowych.

BIOCEVAL produkuje olej rybny i mączkę rybną. Dzięki ścisłej współpracy z polskim przemysłem rybnym do produkcji oleju i mączki firma wykorzystuje wyłącznie świeże ścinki i pozostałości rybne. Cały proces pozyskiwania surowca i produkcji odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami ekologicznymi i higienicznymi, bez konieczności prowadzenia osobnej działalności połowowej.

Nie wszystkie uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego nadają się do produkcji komponentów pasz i karm dla zwierząt. Obowiązujące w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej prawo wyraźnie określa, które uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego klasyfikowane są jako materiały niebezpieczne i muszą być skutecznie unieszkodliwione. To zadanie realizowane jest przez zakłady działające w ramach marki SecAnim, której nazwa odnosi się do bezpiecznego przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (Security in Animal Processing). SecAnim zbiera i przetwarza takie materiały zgodnie z wymogami prawnymi i przy zachowaniu najwyższych standardów bioasekuracji. Wyroby powstałe w wyniku unieszkodliwiania niebezpiecznych materiałów wykorzystywane są jako paliwa alternatywne dla elektrowni lub przemysłu cementowego, a także jako komponenty do produkcji biodiesla.

Czy to przy produkcji żywności, w gastronomii, hotelarstwie czy handlu detalicznym - działalność wielu gałęzi przemysłu prowadzi do powstawania odpadów żywnościowych, żywności przeterminowanej, tłuszczów smażalniczych i olejów posmażalniczych, które zgodnie z obowiązującymi w UE i w Polsce przepisami muszą być zagospodarowywane w sposób bezpieczny i higieniczny. Każdego dnia ReFood, z wykorzystaniem specjalistycznego transportu, odbiera od wytwórców te surowce i w swoich zakładach poddaje je bezpiecznemu i higienicznemu procesowi recyclingu. W ten sposób ReFood pozyskuje masę organiczną wykorzystywaną do produkcji zrównoważonej energii w postaci elektryczności, gazu i ciepła, a także surowce do biodiesla, poprzez szereg starannie skoordynowanych etapów przetwarzania. Produktem ubocznym w procesie przetwarzania biomasy przez biogazownie jest poferment, który jest wysokiej jakości nawozem organicznym chętnie wykorzystywanym w rolnictwie. Więcej szczegółów na stronie refood.pl

SARIA przyczynia się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości.

Zapraszamy do odwiedzenia strony saria.pl