Duynie Feed

Duynie to specjaliści w zakresie zrównoważonych rozwiązań żywieniowych, dostarczający pasze zawierające koprodukty przeznaczone dla zwierząt gospodarskich. Koprodukty są pozyskiwane w procesie produkcji żywności, używek i biopaliw. W przyczyniający się do poprawy dochodowości gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą zwierząt od ponad 50 lat i jednocześnie pomagający budować zrównoważone rolnictwo.

 

Obieg zamknięty

Firma Duynie Feed, rolnicy hodujący zwierzęta gospodarskie oraz producenci żywności i biopaliw pracują wspólnie nad zamknięciem obiegu materii w procesie recyklingu. Wynik: maksymalne wykorzystanie surowców przy minimalnych stratach materiałów.

Ślad węglowy

Koprodukty oferują bardziej zrównoważone rozwiązania z zakresu hodowli zwierząt gospodarskich. Koprodukty cechują się znacząco mniejszym śladem węglowym w porównaniu z koncentratami o porównywalnych parametrach składników odżywczych.

Żywność, pasza lub paliwo

Firma Duynie Feed koncentruje swoje starania na dostarczaniu pasz dla zwierząt zawierających współprodukty o wysokiej wartości odżywczej, co z kolei ogranicza konkurencję w zakresie wykorzystania gruntów uprawnych. 

Co to oznacza?

Wybierając współprodukty można zapewnić prawidłowo zbilansowane wyżywienie dla zwierząt gospodarskich przy jednoczesnym ograniczeniu zapotrzebowania na grunty uprawne optymalne dla produkcji żywności i wykorzystywane do uprawiania roślin służących później jako pasze dla zwierząt!

 

https://www.duynie.com/pl/dlaczego-duynie-feed/zrownowazony-rozwoj/