Pheno Horizon

PHENO HORIZON (OLP Sp. z o.o.) w swojej pracy łączy wiedzę urbanistów, ekonomistów i socjologów a naszym głównym celem jest budowanie lepszej przestrzeni życia w obrębie miast, gmin, powiatów, województw i całych regionów. Bazujemy na doskonałej znajomości zarówno lokalnych uwarunkowań, jak i aktualnie realizowanych projektów oraz podejmowanych inicjatyw, które już teraz sprzyjają rozwojowi regionów. Współpraca ekspertów z różnych dziedzin gwarantuje bezcenny efekt synergii. W toku realizowanych prac kluczowe znaczenie ma dla nas zasada partnerstwa. W proces tworzenia dokumentów rozwojowych angażujemy interesariuszy projektów, których zapraszamy do aktywnego wypracowywania wyników prac. Działamy w oparciu o autorski program, bazujący na warsztatach i konsultacjach społecznych. Głos społeczny stanowi dla nas wartość nie do pominięcia. Uważamy, że każdy z partnerów zaproszonych do współpracy na różnych etapach realizacji zamówienia wnosi do prac nieocenione wiedzę i ciekawe punkty widzenia.

Przykład stosowanych rozwiązań cyrkularnych:

- PHENO HORIZON oraz IGiPZ PAN to polscy partnerzy projektu REPAiR - Horyzont 2020 No 688920, którego celem jest badanie i zapewnienie narzędzi wdrażania idei cyrkularnej ekonomii w procesach metabolizmu miast (lider projektu: Techical University of Delft)  h2020repair.eu


- W sierpniu 2018 roku PHENO HORIZON wraz z ASM Centrum Badań i Analiz Rynku opracowali jedno z pierwszych badań dotyczących skanowania stanu cyrkularnej gospodarki w Polsce - raport weryfikujący stan powiązań w ramach branż RSI województwa łódzkiego sporządzony w ramach projektu Synergic Circular Economy across European Regions SCREEN -  Horyzont 2020 No 730313 (lider projektu: Regione Lazio)  www.screen-lab.eu.

- W roku 2019 PHENO HORIZON rozpoczyna prace nad projektem WATERDRIVE którego efektem będzie poprawa jakości wód basenu Morza Bałtyckiego (lider projektu: Swedish University of Agricultural Sciences).