Kawalec Consulting GmbH

Kawalec Consulting GmbH jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Szwajcarii. Dr inż. Paweł Kawalec, absolwent AGH w Krakowie, od 2000 do 2008 roku pracował na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii jako asystent, a później Adiunkt. W 2008 rozpoczął pracę w Holcim Technology – firmie konsultingowej, zajmując się głównie optymalizacją wydobycia surowców mineralnych do produkcji cementu, w celu minimalizacji kosztów, zapewnienia zrównoważonej gospodarki surowcowej, a także zarządzaniem jakością surowca dostarczanego do cementowni. Powyższe zagadnienia, były tematem wielu projektów na całym świece, w tym najważniejsze w Indonezji, Rosji, Rumunii, Filipinach, Ugandzie, Algierii i wielu innych. 
Od 2016 prowadzi własną działalność gospodarczą, która w 2018 zyskała osobowość prawną, jako Kawalec Consulting GmbH.
Główne pola działalności firmy są kontynuacją doświadczeń pozyskanych w pracy dla Grupy Holcim, rozszerzone, jednakże o nowoczesne rozwiązania informatyczne w duchu idei Przemysłu 4.0. Wraz z firmami i konsultantami współpracującymi, jesteśmy w stanie doradzać w zakresie całego procesu produkcji cementu, kruszyw i przemysłowych surowców mineralnych, od rozpoznania geologicznego złoża do procesu załadunku i dystrybucji gotowych produktów. 


Działalność w zakresie circular economy obejmuje optymalizację wykorzystania surowców mineralnych i minimalizacji towarzyszących im odpadów, poszukiwania nowych zastosowań dla surowców odpadowych, a także ograniczenie oddziaływania eksploatacji na środowisko.


Firma jest dystrybutorem nowoczesnych rozwiązań informatycznych taki jak: O-Pitblast – rewolucyjne rozwiązanie w zakresie optymalizacji i projektowania robót strzałowych, czy Talpasolution – rozwiązania telematyczne i analiza danych produkcyjnych floty wozideł technologicznych.


Dodatkowo firma rozwija własne produkty informatyczne oraz promuje zastosowanie dronów w kopalniach odkrywkowych.