Ursa Maior

Mikrobrowar Ursa Maior jest w 100 procentach zasilany własnym prądem ze słońca. W momencie gdy produkcja prądu ze słońca przewyższa zapotrzebowanie urządzeń w budynku, jest on przekazywany do lokalnej sieci energetycznej. Na etykietach znajduje się specjalne oznaczenie pozwalające rozpoznać, że piwo zostało wyprodukowane dzięki energii słonecznej. Moc generatora fotowoltaicznego to 50 kWp. 

W browarze stosowane są energooszczędne odbiorniki prądu, żarówki LED oraz pompy. Specjalne procedury stosowane podczas produkcji piwa pozwalają na oszczędność do 50% prądu, wody i gazu w porównaniu do standardowego zużycia w przemyśle.

20 paneli słonecznych podgrzewa jednorazowo 4000 litrów wody używanej do produkcji i przez gości Ursa Maior. Zapewnia to około 80%  całkowitego zapotrzebowania na gorącą wodę.

Rocznie gromadzonych jest około 500 000 litrów wody deszczowej, która wprowadzana jest do gruntu wokół Ursa Maior, wykorzystywana do podlewania roślin i drzew starych odmian oraz uzupełniania wody w oczku wodnym dla rzekotek. Mniej więcej tyle samo  wody do produkcji piwa i innych celów czerpanych jest z własnego odwiertu przy budynku.

100% wody z produkcji piwa, kuchni i łazienek poddawane jest recyklingowi w dwóch własnych Oczyszczalniach Ogrodowych. Rosnące w nich rośliny w połączeniu z naturalnymi mikroorganizmami sprawiają, że woda może być ponownie wprowadzona do gruntu przy Ursa Maior. To unikalny Roślinny System Recyklingu Wody, naśladujący naturalne procesy.

Wszystkie piwa są w 100% piwa WEGAŃSKIE – do ich produkcji nie używa się składników pochodzenia zwierzęcego, tj. miód, laktoza, karuk, żelatyna, itd. 

https://ursamaior.pl