Grupa EKOTECH

Historia Grupy EKOTECH sięga 1992 roku. Nasze pierwsze projekty dotyczyły rekultywacji i makroniwelacji terenów zdegradowanych. Z czasem rozszerzyliśmy naszą działalność o produkcję specjalistycznych materiałów budowlanych na bazie minerałów antropogenicznych. Jesteśmy pionierem na rynku przetwarzania ubocznych produktów spalania. Mamy za sobą ponad 25 lat doświadczeń i ciągłego rozwoju dzięki innowacjom. Nieustannie udoskonalamy nasze produkty, rozwijając współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi, m.in. Politechniką Warszawską oraz Częstochowską i Łódzką oraz  Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.  Współpracujemy również z licznymi instytutami, w tym: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Energetyki i Nawozów Sztucznych w Puławach oraz krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą.


Przełomowy dla nas był rok 2008, gdy w ramach projektu TEFRA® rozpoczęliśmy prace nad rodziną nowoczesnych spoiw hydraulicznych. Dotychczas sprzedaliśmy ich ponad milion ton, dzięki czemu marka TEFRA® stała się znakiem rozpoznawczym naszej Grupy. Klienci, którzy nam zaufali wykorzystując spoiwa TEFRA® pomogli uniknąć emisji CO2  szacowanej na 0,5 miliona ton. 


Nasza misja to zracjonalizowanie i zwiększenia efektywności przedsięwzięć realizowanych przez naszych Klientów z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego.


Korzystamy w procesie produkcji z substancji zarejestrowanych w Europejskiej Agencji Chemikaliów – nasze surowce  są w pełni bezpieczne dla środowiska i organizmów żywych.
Spoiwa TEFRA® spełniają wymogi polskich norm technicznych oraz posiadają Deklaracje Środowiskowe wyrobów III-go typu inaczej EPD (Environmental Product Declaration).


Film