Fundacja ProKarton

Fundacja ProKarton

 

Fundacja ProKarton została założona przez dostawców kartonowego materiału opakowaniowego do mleka 
i soków. Fundacja powstała w 2011 roku w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej. ProKarton promuje korzystanie z kartonów do płynnej żywności jako opakowań nowoczesnych, gwarantujących najlepszą ochronę zapakowanej w nie płynnej żywności. Opakowania kartonowe posiadają szereg atrybutów ekologicznych, dzięki którym minimalizowaniu ulega ich wpływ na środowisko naturalne. 

Cele Fundacji ProKarton: 
• poszerzanie wiedzy konsumentów na temat zalet kartonowych opakowań 
do płynnej żywności, 
• kreowanie pozytywnego wizerunku opakowań kartonowych do płynnej żywności, 
• wspieranie recyklingu opakowań kartonów do płynnej żywności, 
• prowadzenie konstruktywnego dialogu z mediami i innymi interesariuszami 
w obszarze ochrony środowiska i zarządzania odpadami opakowaniowymi. 

Misją Fundacji ProKarton jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę. 

 

Więcej informacji na temat działalności Fundacji ProKarton można znaleźć na stronie: https://prokarton.org/