Fundacja na rzecz odzysku opakowań aluminiowych RECAL

Wspieramy odzysk i ponowne przetworzenie aluminiowych puszek po napojach oraz innych opakowań, w których aluminium jest materiałem dominującym. Swoje cele realizujemy upowszechniając wiedzę na temat możliwości powtórnego wykorzystania wszystkich opakowań aluminiowych oraz płynących z tego pożytków ekologicznych i ekonomicznych. Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL działa nieprzerwanie od 1995 r.

Dzięki obecności Fundacji RECAL na polskim rynku recyklingowym i prowadzonym przez nią działaniom i akcjom poziom odzysku aluminium z puszek napojowych wzrósł z 2 procent w 1995 r. do 80 procent w 2016 r. Fundacja opracowuje, udostępnia i pomaga wdrożyć edukacyjne programy recyklingowe dla jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli), gospodarczych (firm gospodarujących odpadami) oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt Every Can Counts (Każda puszka cenna)


powstał w Europie, aby zachęcać do recyklingu puszek po napojach, zwłaszcza poza domem – na przykład w miejscu pracy, podczas zakupów, podróży czy wypoczynku. Inicjatywa została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii dzięki wsparciu firm z branży aluminiowej. Sukces na jej rodzimym rynku spowodował, że została ona szybko rozszerzona na inne kraje: Francję, Austrię, Węgry, Rumunię, Czarnogórę, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, a od 2017 roku również Belgię i Polskę. Otwarcie się na nowe kultury zaowocowało zbudowaniem doskonałej bazy doświadczeń, informacji i materiałów, a także możliwością tworzenia pozytywnych komunikatów na dużo szerszą skalę.

Every Can Counts w Polsce wdrażany jest przez Fundację Recal, która już od 1995 roku prowadzi akcje zachęcające do recyklingu opakowań aluminiowych. Dzięki wsparciu ECC dotychczasowe działania Recal wzbogacone zostały o nową interesującą formę przekazywania wiedzy na temat korzyści płynących z odpowiedniego postępowania ze zużytymi opakowaniami. Program stanowi element strategii odpowiedzialnego rozwoju największych organizacji z branży opakowań aluminiowych: European Aluminium, Ardagh Group oraz Can Pack Group.

Zbiórka w miejscu pracy
Recykling tylko jednej puszki aluminiowej pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do pracy komputera przez 3 godziny! Jest to jedna z najbardziej skutecznych i najprostszych form ograniczenia wpływu Twojej organizacji na środowisko. Every Can Counts pomogło już zorganizować zbiórkę u ponad 2000 partnerów.

Jakie korzyści dla Twojej organizacji i środowiska przyniesie Every Can Counts? 
Przystępując do programu otrzymasz od nas zestaw startowy, w którego skład wchodzą: pojemniki na puszki, worki, ulotka informacyjna, plakaty zachęcające do zbiórki oraz indywidualny certyfikat dla Twojej organizacji. Podpowiemy również, co możesz zrobić z zebranymi puszkami aby otrzymać dodatkowe korzyści, np. obniżenie kosztów związanych z wywozem śmieci, zbiórka na wybrane cele charytatywne, czy bony na zakupy „na wspólną kawę”.


Najciekawsze działania będziemy również wspierali dodatkowymi nagrodami. W zamian oczekujemy jedynie realizacji zbiórki i informacji ile worków z puszkami udało się zebrać w ciągu roku.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenie do projektu możliwe jest przez stronę www.everycancounts.pl.