Plastik

Globalne zużycie plastików zwiększyło sie dwudziestokrotnie w ciągu ostatnich 50 lat. W kolejnych dwudziestu prawdopodobnie ulegnie podwojeniu. Produkcja plastiku oparta jest w 90% na paliwach kopalnych, a nie surowcach wtórnych. Tak wielka zależność od ropy naftowej sprawia, że wytwarzanie plastiku odpowiada za 6% obecnej globalnej konsumpcji tego surowca. World Economic Forum ocenia, że w 2050 roku plastik będzie odpowiedzialny za 15% emisji gazów cieplarnianych na świecie.

Nie tylko proces produkcyjny plastiku pozostawia wiele do życzenia. Problemem podstawowym jest  trudność w jego zbiórce (40% plastiku w Europie wykorzystywana jest w opakowaniach), w połączeniu z jego trwałością i obecnymi modelami konsumpcji. W Unii Europejskiej w 2014 r. jedynie 30% plastiku zostało poddane recyklingowi. Miliony ton plastiku rocznie trafiają do środowiska naturalnego degradując je i negatywnie wpływając na jego stan. Obecnie szacuje się, że co roku 8 mln ton plastiku trafia do mórz i oceanów, zaś w 2050 roku w środowisku wodnym będzie więcej elementów plastikowych niż ryb.

Na szczęście światełkiem w tunelu są nowe technologie w gospodarowaniu plastikiem w ramach gospodarki cyrkularnej. Coraz częściej korzysta się z materiałów biodegradowalnych, istnieją zwiększone możliwości recyklingu, zaś w wielu krajach na świecie wprowadza się technologicznie zaawansowane systemy kaucyjne skutkujące znaczącą poprawą wskaźników recyklingu plastików. Niestety, bez odpowiedniego wsparcia wszystkich interesariuszy w zamykaniu obiegu plastiku, ograniczenie jego negatywnego wpływu na warunki życia nie będzie wystarczające.