Zagospodarowanie kopalin towarzyszących i odpadów wydobywczych w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego – na przykładzie KWB Konin i KWB Adamów

17 June 2021