Branże

 • WSZYSTKIE
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Gmina Lublin angażuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez wspieranie przemysłów kreatywnych, uczestnictwo Projekt FORCE - cities cooperating FOR Circular Economy oraz organizowanie akcji edukacyjnych dla mieszkańców.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Agencja podejmuje dzialania w celu  budowania środowiska i zaplecza innowacyjnego oraz kreowania możliwości kooperacji i promocji idei GOZ w regionie.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Misją Agencji jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza poprzez wsparcie biznesu oraz samorządów w regionie oraz inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od przeszło 25 lat świadczy usługi doradcze m.in. w zakresie nowoczesnych modeli biznesowych, wsparcia innowacyjnych zamówień publicznych oraz rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Agencja od początku swojej działalności zwraca uwagę na trendy w gospodarce, bacznie obserwuje zachodzące zmiany i angażuje się w przedsięwzięcia o szerokiej perspektywie na przyszłość.

 • Ochrona środowiska

Urząd bardzo silnie wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, między innymi poprzez edukowanie i promowanie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców województwa.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.