Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1995 roku i od prawie 25 lat promuje i wspiera przedsiębiorczość i sektor MŚP w Toruniu i regionie. Jako instytucja otoczenia biznesu Agencja za pośrednictwem funduszy unijnych wspiera  lokalne przedsiębiorstwa w rozwoju  kompetencji pracowników, w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój czy też ekspansję na rynki zagraniczne. 


Poprzez wieloletnie kształtowanie swoich struktur i rozwijanie ich, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. stanowi obecnie jeden z kluczowych organów biorących udział w tworzeniu środowiska przyjaznego przedsiębiorcom. Agencja od początku swojej działalności zwraca uwagę na trendy w gospodarce, bacznie obserwuje zachodzące zmiany i angażuje się w przedsięwzięcia o szerokiej perspektywie na  przyszłość. 


Obecnie Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest m.in. liderem w unijnym projekcie SharOn, dedykowanym obszarowi ekonomii współdzielenia. Wraz z czterema innymi krajami promuje koncepcję sharing economy oraz już niebawem rozpocznie Program Akceleracji dedykowany młodym przedsiębiorcom i startupom z pomysłem na platformę ułatwiającą dzielenie się ekonomią.


Aktywnie uczestnicząc w europejskich programach, Agencja ma dostęp do licznych wzorców rozwoju przedsiębiorczości w całej Unii Europejskiej.  Tym samym wiele dobrych praktyk, zaobserwowanych podczas wizyt studyjnych, może implementować we własnych działaniach.