Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) jest jedną z pierwszych instytucji rozwoju regionalnego w Polsce, powołaną w 1992 roku, z inicjatywy władz województwa. Misją Agencji jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza poprzez wsparcie biznesu oraz samorządów w regionie oraz inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym. ARP jest także instytucją, wyznaczającą standardy wsparcia przedsiębiorczości na Pomorzu, a także ważnym partnerem samorządów w zakresie kreowania rozwoju regionalnego. Przedstawiciele Agencji aktywnie uczestniczą w tworzeniu strategii rozwoju gospodarczego regionu.

ARP wdraża Fundusze Europejskie dla firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz realizuje ważne dla Pomorza projekty. Zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły biznesowe, prowadzi Centrum Obsługi Inwestora odpowiedzialne za promocję gospodarczą regionu obsługę inwestorów zagranicznych, świadczy usługi informacyjne, konsultingowe i szkoleniowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto realizuje projekty europejskie o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jednym z  nich jest projekt dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego.

Międzynarodowy projekt CIRTOINNO – Circular Economy Tools to Support Innovation in Green and Blue Tourism SMEs, (www.cirtoinno.eu) realizowany jest przez ARP jako lidera wraz z 6 partnerami z 4 krajów Polski, Danii, Szwecji i Litwy. Celem projektu CIRTOINNO jest wzrost innowacyjności firm branży turystycznej oferujących turystyczne usługi zakwaterowania, SPA, gastronomiczne - z obszaru niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku poprzez wykorzystanie wybranych elementów gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) - zarówno w oferowanych przez nie usługach i produktach jak i w przyjętych modelach biznesowych. Projekt CIRTOINNO jest współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.