Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego podejmuje szereg działań i inicjatwy z zakresu zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska.

Współpracuje między innymi z instytucjami rządowymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem naukowym oraz sektorem prywatnym w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Rozpowszechniania wiedzę o rozwiązaniach technologicznych w ochronie środowiska z zakresu m.in.: odnawialnych źródeł energii, gazu łupkowego, gospodarki odpadami. 

Inspiruje i prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe dotyczące ochrony środowiska. Diagnozuje, analizuje i ocenia sytuację dotyczącą ochrony środowiska w województwie; uczestniczy w w lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięciach ekologicznych.