Transforming the EU power sector: avoiding a carbon look-in

25 November 2019

Ponieważ paliwa kopalne nadal przyczyniają się do około połowy energii elektrycznej wytwarzanej w Europie, odejście od energochłonnego źródła energii w ciągu kilku następnych dziesięcioleci będzie wymagało zaangażowania w zwiększenie inwestycji w czystą technologię, restrukturyzację infrastruktury energetycznej paliw kopalnych i zapewnienie bezpieczeństwa i niedrogi zasilacz. W tym kontekście niniejszy raport wypełnia ważną lukę informacyjną, analizując: • teoretyczną ewolucję pojemności paliw kopalnych do 2030 r. Przy braku silnych czynników hamujących obecne trendy; • w jaki sposób ta hipotetyczna ewolucja zmieściłaby się z potrzebą stworzenia jakościowo innego sektora energetycznego w UE do 2030 r. I później, zgodnie z celami klimatycznymi UE.

Transforming the EU power sector: avoiding a carbon look-in