THE STATE OF THE CIRCULAR ECONOMY IN AMERICA

04 December 2018

Raport bierze pod uwagę możliwości wdrożenia koncepcji cyrkularnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.Skupia się na możliwości zastosowania cyrkularnych modeli biznesowych, których skutkiem jest rozwój gospodarczy, wzrost zatrudnienia i inwestycji, przy odpowiedzialnym podejściu do efektów tych działń na śrosowisko naturalne.

Pobierz raport:

http://www.circularchange.com/the-state-of-the-ce-in-america/