Ladeja Godina Košir

Ladeja jest uznawana za "gospodarkę cyrkularną na dwóch nogach", silnik transformacji w stronę GOZ. 

Ladeja Godina Košir, założycielka i dyrektor wykonawczy Circular Change jest znaną na całym świecie ekspertką w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego, wielokrotną prelegentką i współorganizatorką  międzynarodowych eventów dotyczących gospodarki cyrkularnej. 

Ladeja była finalistką The Circular Leadership Award 2018 (Davos WEF). Została wówczas uznana za "motor transformacji gospodarki cyrkulacyjnej" w regionie. Jest współautorką pierwszej Mapy Drogowej do Cyrkularnej Gospodarki w Słowenii oraz twórczynią i liderem zespołu corocznej międzynarodowej konferencji - Circular Change Conference.

Ladeja pełni kilka funkcji na szczeblu międzynarodowym. Jest przewodniczącą grupy koordynacyjnej European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP) w Brukseli, profesorem wizytującym na Uniwersytecie Doshisha w Kioto oraz współprzewodniczącą Grupy Badawczej Okręgowych Systemów Ekonomicznych w Bertalanfy Center for the Study of Systems Science (BCSSS) w Wiedniu.

Promując gospodarkę cyrkulacyjną, Ladeja prezentuje transdyscyplinarne podejście systemowe i holistyczne spojrzenie na daną kwestię. Działa również na rzecz wzmacniania współpracy umożliwiającej zmiany w stronę wprowadzenia założeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W związku z tym współpracuje z rządami, władzami miejskimi, firmami, organizacjami pozarządowymi, mediami, uniwersytetami. 

Więcej informacji na temat  Ladeji Godina Košir znajdą Państwo na poniższych stronach:
Strony internetowe: http://www.circularchange.com/ https://circulareconomy.europa.eu/platform/
Ladeja Godina Košir- profil na Linkedin: https://si.linkedin.com/in/ladeja