Alexandre Lemille

Alexandre zajmuje się gospodarką cyrkularną od 2011 roku, w ramach wczesnego partnerstwa między Cisco Systems i The Ellen MacArthur Foundation. Właśnie wtedy założył własną firmę konsultingową Wizeimpact, koncentrując się na zrównoważonych strategiach, przełomowych innowacjach dzięki którym możliwe jest uzyskanie mierzalnych zwrotów społecznych.
W 2014 r. opracował koncepcję gospodarki cyrkularnej zapewniająca równoczesne włączenie społeczne. Dzięki tej sugestii został wyróżniony podczas  wręczania nagród The Circulars 2016 przez World Economic Forum (WEF). Był również członkiem zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym WEF  (Young Global Leaders) w roku 2016.
W 2017 r. Niezależny think-tank, The Chatham House UK, podkreślił jego pracę nad krytycznym tematem Optymalizacji Wartości Cyrkularnych, który szeroko wykorzystany był w raporcie o nazwie "Wider Circle".
W 2018 roku został wymieniony jako "Top 25" innowacyjnych osób przez ChangeHackers za proponowane wprowadzenie koncepcji Circular Humansphere.
Alexandre jest współzałożycielem African Circular Economy Network i wykładowcą wizytującym w Sciences Po Paris (Francja) i University of Cape Town (Republika Południowej Afryki).