Giovanni Tumminello

Giovanni Tumminello jest obecnie badaczem na Politechnice Gdańskiej po specjalizacji w zarządzaniu organizacjami prywatnymi i publicznymi na Uniwersytecie w Palermo (Włochy). Gdańsk to miasto, w którym mieszka i gdzie pracuje również jako Corporate Trainer w jednym z FT500. Jest ekspertem Circular Economy z doświadczeniem zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, głównie w zakresie metodologii myślenia systemowego i narzędzi, takich jak System Dynamics. W szczególności w ramach swojego projektu badawczego opracowuje obecnie nowy model zarządzania realizacją strategii gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie biznesowym, wykorzystując współpracę między podmiotami publicznymi i prywatnymi, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych postrzeganych jako narzędzie do zielonego rozwoju gospodarczego. W ciągu ostatnich czterech lat świadczył liczne usługi doradcze dla przedsiębiorstw publicznych we Włoszech, głównie działających w branży sanitarnej na morzu i w miastach. Każdego dnia angażuje się w pomoc jednostkom i organizacjom w przyjmowaniu i tworzeniu synergicznych strategii na rzecz ustanowienia zrównoważonych modeli rozwoju.