CMD - ECO20x

 

W ciągu ostatnich kilku lat zespół CMD aktywnie określił rolę swojej firmy jako przedsiębiorstwo przeciwdziałające zmianom klimatycznym, które jednocześnie pokazuje, że model produkcji oparty na gospodarce cyrkulacyjnej jest możliwy i osiągalny.

Dziś CMD wchodzi na rynek z zastosowaniem biomasy z mikrokogeneracji "ECO20x", poprzez którą chce promować technologię pirogazowania na małą skalę, stosowaną na mCHP. Ich technologia nadaje wartość odpadom i biomasie resztkowej pochodzącej z procesów w leśnictwie, rolnictwie i przemyśle drzewnym, wykorzystując takie pozostałości jak źródło energii elektrycznej i cieplnej.

Obecnie ECO20x jest dostępne w sprzedaży jako inteligentne urządzenie, które dodatkowo jest łatwe w obsłudze, bez problemu można je również przenosić.


Tak więc zastosowanie ECO20x pozwala na uzyskanie procesu o neutralnym wpływie na środowisko poprzez wykorzystanie biomasy resztkowej ECO20x, która wytwarza energię elektryczną (20kW) i cieplną (40kW), wykorzystując materiał pierwotnie przeznaczony do utylizacji.


Emisja gazów i wytworzona minimalna ilość resztek z urządzenia nie przyczyniają się jednak do globalnego ocieplenia: zaabsorbowany CO2 z żywej biomasy w celu uwolnienia tlenu (fotosyntezy) jest częściowo emitowany do atmosfery przez ECO20x; taki wyemitowany CO2 może zostać wykorzystany do produkcji nowej biomasy. Pozostała część CO2 jest natomiast magazynowana w popiele resztkowym (biochar), który w ten sposób staje się nawozem glebowym.


Zapraszamy do odwiedzenia strony firmy CMD: http://eco20cmd.com/?lang=en