Kwiecinski Business Advisory

Kwiecinski Business Advisory jest agencją projektowania strategicznego łączącą perspektywę strategiczną z innowacjami ukierunkowanymi na użytkownika, aby tworzyć, ulepszać i skalować produkty, usługi i organizacje, również w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. 

Wierzymy, że niekończący się wzrost gospodarczy nie jest możliwy, a nasza obecna eksploatacja zasobów naturalnych pociągnie za sobą ogromne koszty dla środowiska naturalnego. Klienci coraz częściej wybierają odpowiedzialne firmy, biorąc pod uwagę ich wpływ na społeczeństwo i środowisko. Zrównoważony rozwój jest nowym motorem sprzedaży, lojalności klientów i zysku.

Możemy Ci pomóc w projektowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych opartych o model cyrkularny oraz we wprowadzaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) do Twojej strategii. Pomagamy również oceniać potencjał planowanych projektów. 

Aby Twoja firmie stała się częścią gospodarki obiegu zamkniętego, pomożemy Ci w opracowaniu zrównoważonych produktów i usług, które nie tylko spowodują, że klienci wybiorą Twoją firmę, ale także utorują drogę do pozytywnej zmiany ich zachowań. Wesprzemy Cię na każdym etapie procesu rozwoju Twojego produktu lub usługi - od etapu zrozumienia potrzeb klientów, burzy mózgów i wypracowania propozycji wartości, projektowania i testowania nowych rozwiązań, aż po ich wdrożenie. 

Jeśli masz już swoje produkty, możemy Ci pomóc przyciągnąć nowych klientów lub utrzymać aktualnych poprzez poprawę ich doświadczenia. Pomagamy zrozumieć zachowanie klientów i to jak korzystają z produktów i usług. Poprzez odpowiedź na bolączki i potrzeby klientów, lepiej dopasujesz swoją ofertę do ich potrzeb. 

Więcej informacji o nas na stronie.