Marbet Wil

Firma  Marbet  Wil  Sp.  z o. o.  zajmuje  się  rozwojem  nowych  technologii i produktów ekologicznych od ponad 20 lat. Dysponuje sprawdzonymi, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi opartymi na lepiszczu polimerowo-siarkowym SULSTAR®, idealnym do produkcji chemo- i wodoodpornych materiałów dla budownictwa drogowego, kolejowego i hydrotechnicznego oraz stabilizacji odpadów. Opracowane technologie spoiw i betonów siarkowych stosuje z powodzeniem od 18 lat w zakładzie produkcyjnym w Gliwicach. Posiada patenty wydane w wielu krajach świata, a w tym w: PL, UE, USA, Kanadzie, Iranie, Rosji, Kazachstanie, krajach Zatoki Perskiej, Meksyku, Malezji i Filipinach.